10 egenskaper hver suksessfull styreleder bør ha

styreleder

Å være en suksessfull styreleder innebærer en balanse mellom å lede og lytte, være visjonær og realistisk, og drive med effektivitet og etikk. Ved å forstå hvilke kvaliteter og ferdigheter som er mest verdifulle i denne rollen, kan man styrke sitt styrearbeid og bidra til å forme organisasjonen på en positiv måte.

Her hos Styre & Ledelse har vi samlet inn synspunkter fra bransjeeksperter og trukket på våre egne erfaringer for å gi deg en oversikt over ti egenskaper som vi mener er avgjørende for å være en suksessfull styreleder.

1. Besluttsomhet: En styreleder bør være i stand til å ta vanskelige avgjørelser som ofte kreves i denne rollen. Hver beslutning må balanseres med objektivitet for å iverksette tiltak som fremmer organisasjonens beste interesser.

2. Visjonær: En dyktig leder klarer å se helheten og styrer organisasjonens kurs mot fremtiden. Dette krever evne til å utvikle og forstå organisasjonens visjon og strategi.

3. Kommunikasjon: Effektive kommunikasjonsferdigheter er essensielle. En leder må kunne formidle informasjon klart og konstruktivt, både innad i styret og med andre nøkkelaktører som ansatte, medlemmer og eksterne partnere.

4. Sammenhengende tenkning: Styrelederen må være i stand til å tenke på tvers og sammenholde ulike deler av informasjon for å ta informerte beslutninger.

5. Etisk orientert: En styreleder må lede med integritet og etikk. Dette innebærer å handle i henhold til organisasjonens verdier, og å fungere som et moralsk kompass for resten av styret.

6. Teamfokusert: Styrelederen skal ikke bare være en leder, men også en del av et team. Å være teamfokusert betyr å lytte til andres synspunkter og ta hensyn til innspill fra alle styremedlemmene.

7. Motiverende: Å kunne motivere og engasjere de andre styremedlemmene er en nøkkel egenskap hos en suksessfull styreleder. Dette innebærer evnen til å opprettholde og formidle en positiv holdning samt sette klare og realistiske mål.

8. Ansvarlig: Å være styreleder innebærer et stort ansvar. Evnen til å ta og dele ansvar er viktig. Dette innebærer også å kunne stå i vanskelige situasjoner og håndtere dem på en konstruktiv måte.

9. Åpen for læring: Ingen er perfekte, og en god leder erkjenner dette. Evnen til å lære og utvikle seg er viktig for å kunne tilpasse seg endringer og fremme organisasjonens vekst.

10. Resultatfokusert: Til syvende og sist handler det om resultater. En suksessfull leder har fokus på organisasjonens resultater, og jobber kontinuerlig mot å forbedre disse.

Ser du deg selv i noen av disse punktene? Kanskje du allerede er en dyktig styreleder, men ønsker å utvikle deg videre?

Jeg kan hjelpe deg. Med dyktige rådgivere som opererer i hele Norge, har jeg det du trenger for å bli en suksessfull styreleder. Jeg tilbyr alt fra veiledning og rådgivning, til kurs for å utvikle dine ferdigheter innen styrearbeid.

Jeg vil gjerne høre fra deg og hjelpe deg med dine behov og utfordringer innen styrearbeid. Ta kontakt med meg her: Kontakt oss.

Husk, å være en suksessfull styreleder handler ikke bare om å ha riktig sett med egenskaper, men også om å kontinuerlig lære og vokse. Styre & Ledelse er her for å støtte deg på veien.

Del:

Mer:

styremedlemmer

Rekruttering av styremedlemmer

Effektivt styrearbeid krever dyktige og engasjerte styremedlemmer. Hvordan kan organisasjoner tiltrekke og holde på de beste talentene i styret? I artikkelen vil vi hos Styre