Endringsledelse

Begrepet endringsledelse har blitt mye brukt de siste par årene og det er ikke uten grunn. Mens mange virksomheter og bransjer tidligere hadde faste rammer og vilkår de kunne forholde seg til, er det i dagens dynamiske samfunn nødvendig å endre seg for å følge med. Endringsledelse handler om å kunne tilpasse seg denne nye virkeligheten og om mulig ligge litt i forkant. Det handler ikke kun om forberedelser, nye logoer og bedriftsfilosofier, men endringsledelse dreier seg om endringen som også må finne sted hos ledere og ansatte om den skal være vellykket.
Vi gjennomfører bedriftsinterne seminarer hvor fokuset er endringsledelse.

Styre og Ledelse AS har også en rekke kurs for ledere som ønsker personlig og profesjonell utvikling. Det handler om kommunikasjon, kultur, krav og forventninger. Det handler om å reflektere over sin arbeidssituasjon og hvordan man får de ansatte til å dra i riktig retning.

Vi kan også tilby en rekke kurs i styrearbeid, både på profesjonelt nivå og på foreningsnivå. Her vil man lære alt fra de grunnleggende oppgavene som styremedlem til å kunne fortolke aksjelovens finurlige lovtekst. Vi har også forskjellige nettkurs både på styrearbeid og lederutvikling som man kan følge fra kontoret eller hjemmet.

Har du spørsmål om endringsledelse, styrearbeid eller noen av våre kurs, er det bare å ta kontakt med oss.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva