Et av fem selskaper i verden ligger i Østfold

Det er utrolig hva som fins av produkter og bedrifter. Her om dagen fikk jeg bekjentskap med en spennende bedrift i Østfold. Denne bedriften, opprinnelig fra 1916, lagde tidligere isolatorer til strømnettet, og til de gamle svarte stikk-kontaktene i bakelitt (en form for plastfoliering). De var også de første til å lage LP-plater i Norge. Tiden har dog endret seg. I dag har man kun 5% igjen av de produkter man produserte for 20 år siden. Selskapet har derfor vært gjennom mange og tøffe år men har klart å finne nisjer som sikrer overlevelse.
Et av produktene som produseres lokalt, kan sees på som den viktigste delen i elektrostatfilter, som er et støvfilter for forurensende industri. Kullkraftverk, sementfabrikker, jernverk, smelteverk og lignende. Filteret leveres til alle verdensdeler fra Fredrikstad. Disse spesial-isolatorer produseres kun av 5 bedrifter i verden, og det er kun en tilsvarende bedrift i Skandinavia. Dette miljørettede produktet er i fokus blant politikere, og bedriften har stor tro på, at dette kan være et nisjeprodukt for fremtiden.

Tenk for ringvirkninger denne unike bedriften har for sine omgivelser som etterspørsel av tjenester hos andre bedrifter, kompetansebehov på internasjonal virksomhet, spennende arbeidsplasser m.m.

Så de som tror at vi i Norge bare lever av olje- og gass, må tro om igjen. Det fins mange type bedrifter og produkter her hjemme.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva