Kurs i styrearbeid

Styre og Ledelse AS tilbyr styrekurs for å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge. Profesjonelt Styrearbeid er et kurs som gir styremedlemmer kunnskap om Aksjelovens krav og forventninger og der man lærer om lovens intensjon for å kunne komme fram til holdbare fortolkninger av lovteksten.

Styrekurs for Ansatte retter seg mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Med et slikt kurs i styrearbeid får du en god og grundig innføring i hva det innebærer å være valgt styremedlem.

Et tredje kurs i styrearbeid heter Styrekurs for Daglig Leder som retter seg mot forholdet mellom daglig ledelse og et styre. Her får man verktøy for å bedre samspillet og kontrollfunksjonen mellom de to parter.

Styre og Ledelse AS ønsker å styrke kompetansen i Norge når det gjelder arbeid i styrefunksjoner og derfor har vi også en rekke nettkurs som man kan følge fra kontoret eller hjemme. Vi bidrar også til å rekruttere styremedlemmer til nye og etablerte styrer og vi kan bistå med rådgivning til eiere, styrer, ledere og arbeidstakere.

Vi har også kompetanse på lederutvikling og har flere muligheter for ledere og mellomledere til å utvikle deres kompetanse både faglig og mellommenneskelig. Har du spørsmål om våre kurs i styrearbeid eller noe annet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Del:

Mer:

styremedlemmer

Rekruttering av styremedlemmer

Effektivt styrearbeid krever dyktige og engasjerte styremedlemmer. Hvordan kan organisasjoner tiltrekke og holde på de beste talentene i styret? I artikkelen vil vi hos Styre