Lederutvikling og verdiskaping

Stadig flere oppdager at lederutvikling er grunnleggende nødvendig for at virksomheten skal beholde sine beste ledere og samtidig følge den hurtige utviklingen i samfunnet generelt. Det er veldig få områder i dag der man kan operere innenfor stabile faste rammer lenger og det betyr at lederutvikling er en av de viktigste faktorene som bidrar til at virksomheten følger med utviklingen.

Vårt program for Effektive Team tilbyr vi ledergrupper, mellomledere og ansatte.
Fokus er på å hjelpe deltagerne til å inspirere hverandre og reflektere mer rundt sin egen arbeidssituasjon. Vi har også et program innen lederutvikling heter Creating Champions. Alle virksomheter har noen såkalte Champions, medarbeidere med større know-how, kompetanse og drive enn gjennomsnittet. Dette programmet er designet for å utvikle flere av disse medarbeiderne og dermed sikre fremtidig verdiskaping.

Vi tilbyr også ulike tilbud innenfor strategi, og strategiutvikling. Veldig mange firma står overfor noen veivalg. Hvilken kurs skal vi nå velge? En ekstern person som kan «rydde i hodene» er ofte nyttig.

Videre innen lederutvikling kan vi tilby tre kurs som vil være aktuelle uansett hvor du er ansatt. Kurset Hersketeknikk og Ledelse handler om å oppdage, kontrollere og beherske de vanligste hersketeknikkene som tas i bruk i arbeidslivet og privat.
Kommunikasjon og Ledelse har som hensikt å forstå kommunikasjon i moderne virksomheter med fokus på å oppdage negative holdninger og usunn kultur før det er for sent. Konflikthåndtering og Ledelse handler om å identifisere, på et tidlig stadium, negative holdninger og usunn kultur.

Alle kurs, program og seminarer kan gjennomføres bedriftsinternt hos dere i deres bedrift.

Del:

Mer:

styremedlemmer

Rekruttering av styremedlemmer

Effektivt styrearbeid krever dyktige og engasjerte styremedlemmer. Hvordan kan organisasjoner tiltrekke og holde på de beste talentene i styret? I artikkelen vil vi hos Styre