Lykkelig som liten

Det er mange ulike bedriftsledere der ute fordelt på ulike bransjer og resultater, og ikke minst som er forskjellig som mennesketyper.  Mange bedriftsledere ønsker ikke å vokse, og for enkelte andre med store vekstambisjoner kan nok det synes rart. Her om dagen var jeg i kontakt med en kjøreskole og en rørleggerbedrift som begge mente, at dagens størrelse på bedriften var mer enn godt nok. Med ytterligere vekst ville ansvaret og kompleksiteten øke, og de syntes nåværende nivå ga de akkurat nok utfordringer. Så “hvorfor være stor, når man er lykkelig som liten», mente de.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva