Kurs

Internt styrekurs eller åpent dagskurs

Styre og ledelse gjennomfører virksomhetsinternt styrekurs eller åpent dagskurs i styrearbeid

For hvem:           Eier/Styret/Admin./Ansattvalgt/Aksjonær
Virksomhet:        Aksjeselskap, lag, foreninger, samvirke, borettslag/eierseksjoner m.m
Hvor:                   Etter avtale

Et styrekurs gir en god forståelse for hvilke roller det er i styrearbeidet og dets oppgaver. Rollene er eiere, styret, daglig ledelse, ansattvalgte og administrasjon. Hvilke tema skal behandles i styret og generalforsamling. Forpliktelser, ansvar, lovverk. Hva kan den enkelte bidra med. Relevante caser. Hvordan kan man benytte styret til å nå bedriftens mål?

Fordelen med et internt krus for en spesifikk målgruppe, er at det gis det mulighet til å vektes faglig avhengig av hvilke deltakere som er representert på kurset. Det gir også anledning å diskutere egne problemstillinger basert på denne målgruppen.

For individuelle netttkurs i styrearbeid klikk her: https://www.nooa.no/course/profesjonelt-styrearbeid/

Kurs

Hersketeknikker og ledelse, foredrag, kurs

Vi bidrar til kompetanseheving i styrearbeid i form av åpne dagskurs eller bedriftsinterne kurs.

Vi tilpasser gjerne kursene til din bedrift, forening, organisasjon m.m.

Strategi

Strategi

Mange bedrifter snur strategiplanen fra året før, og fortsetter i gamle spor. «Det går så bra her hos oss» er et kjent utsagn. I dagens konkurransesituasjon kan det være utilstrekkelig. Nye konkurrenter kan dukke opp med alternative produkter og tjenester. Vi tilbyr dyktige eksterne personer som kan komme med innspill, idéer, fasilitere prosessen og bidra til bedre resultater. I strategiprosessen kan vi være med på å utarbeide en handlingsplan som kan inneholde ulike mål innenfor:

  • økt omsetning
  • reduserte kostnader
  • høyere markedsandeler
  • bedre renommè
  • tiltak for å nå målene

Målgruppe: Avdelinger, bedrifter og andre typer virksomheter

Rådgivning

Regelmessig rådgivning

Vi følger opp bedrifter i en overgangsperiode for å gjennomføre strategien som er valgt og regelmessig rådgivning for å få alt man har bestemt seg på plass.