Rekruttering av styremedlemmer

styremedlemmer

Effektivt styrearbeid krever dyktige og engasjerte styremedlemmer. Hvordan kan organisasjoner tiltrekke og holde på de beste talentene i styret? I artikkelen vil vi hos Styre & Ledelse utforske strategier for rekruttering og opprettholdelse av dyktige styremedlemmer, med fokus på både tradisjonelle metoder og innovative tilnærminger.

Tradisjonelle rekrutteringsmetoder

Nettverk og henvisninger

Personlige nettverk og henvisninger er ofte en av de mest brukte metodene for å finne nye styremedlemmer. Det er ofte noe vi ikke anbefaler ettersom en kandidat i et styre kan ha andre egenskaper enn det du har behov for i ditt styre. 

Profesjonelle rekrutteringsbyråer

Bruk av spesialiserte rekrutteringsbyråer kan være en effektiv måte å identifisere dyktige styremedlemmer på. Byråene har ofte tilgang til et bredt nettverk av potensielle kandidater, og kan hjelpe til med å finne personer som matcher organisasjonens behov og kultur. På den annen side kan de ha en metode som passer for ordinær rekruttering og ikke styrerekruttering. Å arbeide i styrer er annerledes enn å være i en vanlig stilling i en organisasjon. 

Trenger du hjelp med rekruttering eller andre aspekter av styrearbeid? Vi har dyktige rådgivere som arbeider over hele Norge og kan gi deg den støtten du trenger. Ta kontakt med oss her.

Innovative tilnærminger

Initiativer for inkludering

Mangfold og inkludering blir stadig viktigere i moderne styrearbeid. Ved å prioritere initiativer for inkludering, kan organisasjoner tiltrekke et bredere spekter av talenter. Et styre med mangfoldige perspektiver og erfaringer er ofte bedre rustet til å takle komplekse utfordringer.

Aktivt søk

Fremfor å vente på at kandidater kommer, kan dere aktivt søke etter potensielle styremedlemmer som har de ferdighetene og erfaringene som behøves. LinkedIn og andre sosiale medieplattformer, kan være verdifulle verktøy for å identifisere og nå ut til potensielle kandidater.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

Etabler samarbeid med utdanningsinstitusjoner og alumninettverk, for å få tilgang til nye talenter som er uteksaminert fra relevante programmer. Dette kan gi tilgang til kandidater som kan bringe kunnskap og nye perspektiver til styret.

Tilby mentorprogrammer

Et mentorprogram kan være en attraktiv fordel for potensielle styremedlemmer. Dette gir muligheten til å lære og vokse i rollen, og kan være en måte å tiltrekke seg kandidater som er interesserte i personlig og profesjonell utvikling.

Del:

Mer: