Sats på gårdsbruk i Romania og Frankrike. Bra investering!

I går fikk jeg vite noe aldeles nytt og ukjent for meg. Vi var på kundebesøk i Oslo hos et firma som drev med investeringer. Etter finanskrisen i 2007 var det få objekter som ga gode avkastninger, så en ny forretningsidè oppsto. Investeringer i landbruk i Romania og Frankrike.
I følge firmaets egen hjemmesideside sies det, at i et turbulent og usikkert finansmarked er det flere og flere investorer som søker en trygg havn, og som har funnet at landbruksjord er den “ultimate trygge havn”.

Dette firmaet har ikke bare investert, men også etablert lokale operative team som driver eiendommene, og produserer mais og korn. Hvorfor disse landene? Fordi det er rimelig å kjøpe landbruksarealer.

Som bondedatter med lang tradisjon og erfaring i praktisering av odelsloven er dette temmelig fremmed, men spennende.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva