Små- og mellomstore bedrifter i Norge

Daglig prater vi i Styre og Ledelse med eiere/bedriftsledere i små- og mellomstore bedrifter i Norge. Mange av disse eierne/lederne undervurderer sin egen kompetanse, størrelse og verdi. Ofte så hører vi setninger som «vi er så små, så», «vi har ikke så stor betydning vi» eller «det er jo bare Statoil og Hydro som sysselsetter mange arbeidstakere, da».

Se deg rundt, når du er ute og kjører/går eller tar bussen. Se på alle de skiltene, logoene og inngangsdørene til bedrifter som fins. Disse små- og mellomstore bedriftene sysselsetter hundretusener av arbeidstakere i Norge. Hadde det ikke vært for disse ville mange nordmenn ikke hatt en arbeidsplass.  Ære være disse bedriftseierne som satser, jobber natt og dag for å få virksomheten til å gå rundt. Det siste de bør ha i tankene er undervurdere seg selv. De har all grunn til å være stolte over hva de gjør og har fått til.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva