Snakk norsk!

Det har vært en glede å lyse ut en ledig stilling som selger i Styre og Ledelse AS. Mange har søkt på stillingen, og med ulike kvalifikasjoner. Ettersom arbeidsoppgavene i hovedsak vil foregå på telefon må man ha gode norskkunnskaper. Det er vanskelig nok å komme igjennom med en salgssamtale om ikke kunden skal ha problemer med å oppfatte språket.

Vi leser i mediene, at i enkelte bydeler i Oslo snakkes det ikke norsk.
Da kan jeg opplyse om, at slik er det i Vestfold også. Personer som har levd her i årevis, husmødre, familiefedre, skoleungdom, o.l. tropper opp på intervju, og vokalene er fraværende. Det er ganske vanskelig å forstå noen som ikke uttaler a, e, i osv. Så min oppfordring må være etter denne erfaringen. LÆR NORSK. Så mye enklere det må være å bli integrert i samfunnet.

Del:

Mer:

Skilt med ordene Hjelp, Støtte, Råd, Veiledning og Assistanse på retningspilene, mot en knallblå skyet himmel.

Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva