Styrearbeid, bedriftsrådgivning og strategi

Interesserer du deg for styrearbeid? Dersom svaret er ja, kan vi hjelpe deg med å finne et styre som passer din kompetanse og erfaring. Styremedlemmer er ettertraktet i mange virksomheter for tiden og for å kunne utvikle nye og dyktige folk til styrer har vi en rekke kurs som spesialiserer seg på dette området.

Enten du bare vil lære det grunnleggende styrearbeid fordi du er valgt inn eller du ønsker å ha det som karriere, så har vi kurs som er tilpasset de ulike områdene. Styre og Ledelse AS er en virksomhet med mål om å styrke styre- og ledelseskompetansen i Norge og vi bistår som konsulenter til arbeidstakere, ledere, styre og eiere over hele landet.

Styrearbeid på profesjonelt nivå krever høy kunnskap om blant annet lovgivning og fortolkninger av denne. Vi har kurs som målrettet tar for seg ulike typer styrer, og på denne måten styrker vi også styrets profesjonalitet, enten det dreier seg om et borettslag eller en større internasjonal virksomhet.

I tillegg til kurs i styrearbeid har vi flere kurs som henvender seg til ledere og utvikling. Her handler det mye om kommunikasjon, signaler og kultur i virksomheten. Vi har også mulighet for å tilby coaching på ledernivå.

Dersom du har spørsmål om coaching, bedriftsinterne seminarer, styrekurs eller kurs i lederutvikling, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Del:

Mer:

styremedlemmer

Rekruttering av styremedlemmer

Effektivt styrearbeid krever dyktige og engasjerte styremedlemmer. Hvordan kan organisasjoner tiltrekke og holde på de beste talentene i styret? I artikkelen vil vi hos Styre